Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Om du inte hittar resultaten från de nationella resvaneundersökningar du behöver på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats, kan du fråga efter en analys från Traficoms statistiktjänster tilastot@traficom.fi.

Vänligen observera att den offentliga informationstjänsten är avgiftsbelagd. Kostnaden för utlämnandet av uppgifter debiteras enligt Traficoms prislista för transport.

Begäran om att använda material

Materialet i resvaneundersökningen är tillgängligt för användning i forskningssyfte samt för planering och utredning när det hänför sig till att förutse mobilitet i framtiden, till planläggningen, till nya spår-, gatu-, gång- och cyklingsinvesteringar samt till planering eller uppföljning av transporttjänster.

Om du ansöker om material för vetenskaplig undersökning, se Utlämnande av uppgifter för undersökningar.

För andra ändamål fyll i begäran om utlämnande av uppgifter (Extern länk)och skicka den till tietojenluovutus@traficom.fi .

Kostnaden för utlämnandet av uppgifter debiteras enligt Traficoms prislista för transport i enlighet med antalet arbetstimmar som uppdraget krävt. Statliga ämbetsverk och inrättningar behöver inte betala avgift för uppgifter eller överlåtelse av information.

Utvidgning av materialet

När materialet används för bedömning av regionala totalprestationer och totala antalet resor är det skäl att se till att utvidgningskoefficienterna motsvarar den områdesindelning och befolkningsgruppering som ska användas. 

Mer information om utvidgning finns i den tekniska rapporten (på finska) (Extern länk)

Uppdaterad