Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Resvaneundersökningarnas informationstjänster och material

Om du inte hittar resultaten från de nationella resvaneundersökningar du behöver på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats, kan du också beställa en skräddarsydd analys eller annars be om uppgifter från undersökningarna (materialen från åren 1998–1999, 2004–2005, 2010–2011, 2016, regionalt material 2016).

Begäran till Informationstjänsten

1:

Kontrollera att det material du vill ha inte finns på Traficoms webbplats för Resvaneundersökningar.

2:

Beskriv innehållet i den analys du vill ha eller en annan fråga i ett e-postmeddelande och skicka det till tilastot(a)traficom.fi

3:

Traficoms statistiktjänster kontaktar dig för att precisera detaljerna i begäran och för att avtala om tidtabellen.

Begäran om att använda material

Materialet i resvaneundersökningen är tillgängligt för användning i forskningssyfte samt för planering och utredning när det hänför sig till att förutse mobilitet i framtiden, till planläggningen, till nya spår-, gatu-, gång- och cyklingsinvesteringar samt till planering eller uppföljning av transporttjänster.

Om du ansöker om material för vetenskaplig undersökning, se Utlämnande av uppgifter för undersökningar.

För andra ändamål fyll i begäran om utlämnande av uppgifter (Extern länk)och skicka den till tietojenluovutus@traficom.fi .

Kostnaden för utlämnandet av uppgifter debiteras enligt Traficoms prislista för transport i enlighet med antalet arbetstimmar som uppdraget krävt. Statliga ämbetsverk och inrättningar behöver inte betala avgift för uppgifter eller överlåtelse av information.

Utvidgning av materialet

När materialet används för bedömning av regionala totalprestationer och totala antalet resor är det skäl att se till att utvidgningskoefficienterna motsvarar den områdesindelning och befolkningsgruppering som ska användas. 

Mer information om utvidgning finns i den tekniska rapporten (på finska) (Extern länk)

Materialuppdateringar

Materialen för resvaneundersökningarna uppdateras och revideras när fel upptäcks eller när nytt externt material läggs till. Materialen för olika års resvaneundersökningar uppdaterades senast:

  • Den nationella resvaneundersökningen 2016: 28.2.2018
  • Den nationella resvaneundersökningen 2010–2011: 14.2.2013
  • Den nationella resvaneundersökningen 2004–2005: 24.5.2013
  • Den nationella resvaneundersökningen 1998–1999: 24.5.2013