Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Beviljade (T)MNC-koder

(https://eservices.traficom.fi/LicensesServices/Forms/NureTmnctunnukset.aspx?langid=sv)