Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning om användningen av kommunikationstjänster framgår att konsumenter särskilt associerar 5G-tekniken med snabbhet. För många är fe...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning som våren 2021 kartlade användningen av kommunikationstjänster använder de flesta konsumenter internet för videoströmnings...
Restriktionerna till följd av pandemin ökade mängden distansarbete per vecka, och även framöver vill finländarna distansarbeta i större utsträckning än före pandemin. Det här avslöjar Transport- oc...
Under de senaste åren har teleföretagen i Finland i raskt takt avvecklat telenät som består av kopparledningar. Kunderna erbjuds i stället mobilabonnemang eller andra abonnemang i det fasta nätet. ...