Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
Från början av år 2022 får konsumenterna en möjlighet att genom textmeddelande kon-trollera datumet för när det tidsbegränsade telefonabonnemangsavtalet för mobilnätet löper ut. Syftet med tjänsten...
Finländarnas dataanvändning fördelas relativt jämnt mellan mobilnätet och det fasta nätet. I andra länder som statistikför dataöverföring i fasta nät är den relativa andelen av fasta nätet betydlig...
Finländarna var år 2020 fortsättningsvis de mest flitiga användare av mobildata i Norden, med ett genomsnitt på nästan 50 GB data i månaden. Även i Baltikum har användningen av mobildata ökat väldi...
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms konsumentundersökning om användningen av kommunikationstjänster framgår att konsumenter särskilt associerar 5G-tekniken med snabbhet. För många är fe...