Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har meddelat det första stödbeslutet inom ramen för statens nya stödprogram för bredband. Traficom beviljade Saimaan Kuitu Oy 593 445 euro i statligt st...
Betydelsen av snabba och driftsäkra förbindelser ökar varje år och blir allt viktigare i olika krissituationer. Finland har heltäckande mobilnät men hushållen och företagen behöver också optisk fib...
Teleföretagen har sedan den 1 januari 2022 haft skyldighet att erbjuda konsumenter möjlighet att genom textmeddelande kontrollera datumet för när det tidsbegränsade telefonabonnemangsavtalet för mo...