Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
I våras blev samtalen längre både i det fasta nätet och i mobilnätet samtidigt som en stor del av finländarna började jobba på distans och studera hemma. Också mängden överförda data i nätet samt a...
I Norden och Baltikum används mycket mobildata. Mängden data som överförs i mobilnätet har fortsatt öka i alla länder under 2019. Särskilt i Baltikum var tillväxten snabb, men Finland ligger ännu i...
Till och med 55 procent av finländarna använder telefoni- och videotjänster över internet. Andelen har ökat med hela 16 procentenheter från våren 2019. Samtidigt har användningen av sociala medier ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har bedömt läget med det snabba bredbandsnätet i kommuner genom en kommunspecifik bredbandsrankning. Bredbandstjänsterna i det fasta nätet ansågs vara p...