Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms undersökning önskar finländarna få mer information om informationstekniska apparaters och tjänsters miljöeffekter. Det är klart svårare att förs...
Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 som ordnades av Transport- och kommunikationsverket Traficom påskyndade gemensamt byggande av nät runtom Finland. I Birkaland har ElmoNet, tidigare Pohjois-H...
Det råder stora skillnader i tillgången till optisk fiber i Finland beroende på område och typ av bostadsbyggnad. Särskilt vad gäller småhus i städerna borde tillgången till förbindelser med optisk...
I våras blev samtalen längre både i det fasta nätet och i mobilnätet samtidigt som en stor del av finländarna började jobba på distans och studera hemma. Också mängden överförda data i nätet samt a...