Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om projekt som omfattas av ansökningsförfarandet för offentligt stöd enligt det nya bredbandsprojektet.
Enligt uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 65 procent av de finländska hushållen i slutet av 2020 tillgång till en fast bredbandsuppkoppling med en nedladdning...
Det snabba 5G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s fanns tillgängligt under ideala förhållanden för mer än 1,8 miljoner hushåll vid slutet av år 2020. Andelen var alltså 67 procent av alla hushåll....
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms undersökning önskar finländarna få mer information om informationstekniska apparaters och tjänsters miljöeffekter. Det är klart svårare att förs...