Bredband och telefoni

Telefon- och bredbandsabonnemangets funktion och tillgång

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Information om utbudet och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang

Bredbands- och telefonitjänster i Finland

MONITORi innehåller uppgifter bl.a. om hastigheter för mobilt bredband samt utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland.
Monitori
Transport- och kommunikationsverket har sedan 2011 beviljat statligt stöd till projekt för byggande av bredband. Projektet Snabbt bredband kommer till slut senast i början av hösten 2022 när de sis...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Lagen om stöd för byggande av fast bredband trädde i kraft den 3 februari 2022. Samtidigt inleddes ett nytt projekt för bredbandsstöd för vilket det sökts nästan 50 miljoner euro hos EU:s återhämtn...