Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Det finns flera olika faktorer som påverkar din internetförbindelses hastighet och prestanda. Överföringsteknik, din position, antalet användare som delar förbindelsen och din utrustning är bara en del av de faktorer som kan påverka ditt internet. Det finns skillnader också mellan fasta och mobila nät.

Hastighet för det fasta nätet

Överföringsteknik. I fasta nät beror bredbandsförbindelsens hastighet i första hand på den överföringsteknik som används. Fibernätet och kabelnätet möjliggör mycket snabba förbindelser, medan i xDSL-förbindelser via det traditionella telefonnätet är de maximala överföringshastigheterna mera begränsade.

Nätets koncentrator. Din hastighet beror också på terminalutrustningens avstånd från nätets koncentrator. Ju längre du bor från operatörens bredbandskoncentrator, desto mer påverkar den på din abonnemangshastighet.

Annan utrustning och andra användare. De flesta av oss har flera olika apparater hemma som är samtidigt kopplade till internet. Om många användare använder flera tjänster, kan det medföra långsammare förbindelser eller avbrott på enstaka förbindelser.

Mobilnätshastighet

Nätteknik och terminalutrustning. I mobilnät beror förbindelsens hastighet särskilt på användningsområdets nättekniker och på tekniken på användarens terminalutrustning:

  • 4G-nätet möjliggör en mycket snabb förbindelse under rätta förhållanden
  • 3G-nätet kan användas inom ett större område men topphastigheterna är långsammare
  • GSM-nätet är det mest täckande nätet men dataöverföringshastigheterna är mycket begränsade

Andra användare. Mobilnätets kapacitet delas bland alla som använder samma nät inom samma område. På vissa tider finns det i allmänhet en hel del användare i nätet, och då sjunker också förbindelsens hastighet.

Position. Om användaren byter plats inverkar det också på hastigheten eftersom signalstyrkan varierar i och med att täckningsområdet ändras. Om du har mobilt bredband hemma kan du kontrollera i operatörens täckningskarta hur nära basstationen du befinner dig.

Mät den verkliga hastigheten på ditt abonnemang

Flera operatörer tillhandahåller sina kunder en gratis hastighetsmätare. Mätaren visar förbindelsens nedladdnings- och uppladdningshastighet under mätningen. Resultatet kan variera så det lönar sig att upprepa hastighetstesten vid olika tidpunkter.

Du kan använda tjänsten Bitmätaren.fi (Extern länk) för att kontrollera hastigheten.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Vad säger ditt avtal om abonnemangets hastighet?

Kom ihåg att ditt abonnemangs teoretiska maxhastighet inte är samma som variationsintervallet för hastigheten. Variationsintervallet beskriver ditt abonnemangs verkliga hastighet. I avtalet ska det finnas minst följande uppgifter om abonnemangets hastighet:

  • den lägsta, den normalt tillgängliga och den maximala hastigheten för fast bredband
  • den uppskattade maximala hastigheten för mobilt bredband
  • den annonserade hastigheten för abonnemanget.

Om abonnemanget har en datakvot, ska avtalet också ange hur abonnemangets hastighet påverkas när datakvoten är uppnådd.

För tekniken typisk fördröjning kan också påverka bredbandsanvändningen. Om det i praktiken är möjligt att fördröjningen kan påverka användningen av abonnemanget, ska abonnemangsavtalet ange information om det. Till exempel fördröjningen i satellitbredbandstjänster påverkar användningen av sådana applikationer som ska användas i realtid.

Fungerar ditt telefon- eller internetabonnemang inte som avsett? Se anvisningar för de vanligaste problemen .

Uppdaterad