Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nummerserier i det fasta telefonnätet

Nummerserier i det fasta telefonnätet som har beviljats för olika teleområden kan sökas via nedanstående sökfunktion. Om det står Traficom i kolumnen Företag, är det fråga om en nummerserie som har returnerats till Traficom men som innehåller nummer som har porterats mellan de olika teleföretagens nät och är fortfarande i bruk.

(https://eservices.traficom.fi/LicensesServices/Forms/NureKiinteanPuhelinverkonTilaajanumerot.aspx?langid=sv)
Uppdaterad