Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Numreringsbeslut

Nedan finns en förteckning över ämbetsverkets numreringsbeslut åren 2011-2019. Om det inte finns en länk till beslutet, kontakta vårt registratorskontor och ge diarienumret för beslutet. Så får du beslutet till påseende.

E-post till registratorskontoret: registrator(at)traficom.fi