Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Numreringsbeslut

Nedan finns en förteckning över ämbetsverkets numreringsbeslut. Om det inte finns en länk till beslutet, kontakta vårt registratorskontor och ge diarienumret för beslutet. Så får du beslutet till påseende.

E-post till registratorskontoret: registrator(at)traficom.fi

 

 

Uppdaterad