Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Operatörsprefix för den internationella teletrafiken

Du ringer samtal till utlandet med hjälp av utlandsprefixet 00 eller ett operatörsprefix för internationell teletrafik, alltså via önskat teleföretag.

(https://eservices.traficom.fi/LicensesServices/Forms/NureKansainvalisenTeleliikenteenOperaattoritunnukset.aspx?langid=sv)