Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Specificerade telefonräkningar

Av din telefonräkning framgår de uppgifter som specificerar avgifterna för användningen av abonnemanget. Dessutom får du på begäran en mera detaljerad specificering per samtal.

Samtalstyper och -priser specificeras på telefonräkningen

Teleoperatören ska alltid avgiftsfritt och utan begäran specificera räkningen för användningen av abonnemanget. Typer av samtal som enligt lag måste specificeras är åtminstone

 • lokalsamtal och fjärrsamtal
 • internationella samtal och mobilsamtal
 • grundavgifter
 • textmeddelanden, bildmeddelanden och övriga meddelanden
 • dataöverföringstjänster.

I en specificerad räkning uppges i allmänhet också antalet samtal eller meddelanden samt varaktighet efter samtalsslag. Operatörerna delar ofta upp posterna även efter olika klockslag eller operatörer. Om du är berättigad till en viss rabatt, t.ex. viss volym av gratis samtalstid, syns också den på en egen rad på räkningen.

Mottagna samtal och textmeddelanden syns på en specificerad räkning bara om en avgift har debiterats för dem. Samtal till avgiftsfria nummer eller avgiftsfria textmeddelanden syns inte på fakturaspecifikationen.

På fakturaspecificeringen finns uppgifter om betaltjänster och avgiftsbelagda tjänster

På fakturaspecificeringen finns också uppgifter om de betaltjänster och avgiftsbelagda tjänster som du har använt. Specificeringen ingår alltid i telefonräkningen avgiftsfritt och utan begäran. Fakturaspecificeringen innehåller inte uppgifter om avgiftsfria tjänster eller sådana uppgifter som omfattas av integritetsskyddet.

I telefonräkningen ska specificeras fullständigt följande tjänster:

 • betaltjänster (bl.a. dryck- och livsmedelsautomater, beställning av resebiljetter samt parkeringsbiljett)
 • kortmeddelandetjänster (bl.a. musik, programutbud, mobilspel och underhållande röstningar)
 • taltelefonitjänster (nummerupplysning, beställning av taxi, underhållande röstningar och frågesporter)

Med tanke på de tjänster som specificeras fullständigt ska av fakturaspecificeringen framgå:

 • betalningens belopp
 • betalningens tidpunkt (datum och tid)
 • betalningens mottagare (tjänsteleverantörens namn och servicenummer)

Specificering per typ av tjänst:

 • kortmeddelandetjänster som jämställs med diskussionslinjer
 • diskussionslinjer vars tjänster innehåller kommunikation som omfattas av integritetsskyddet (t.ex. avgiftsbelagda rådgivnings- och expertistjänster samt andliga tjänster)

Specificering per samtal på begäran

Av operatören kan du på begäran få en mera detaljerad specificering av även andra avgiftsbelagda uppkopplingar (t.ex. vanliga samtal och textmeddelanden) än de som specificerats på telefonräkningen.

Av specificering per uppkoppling framgår varje samtals

 • begynnelsetid
 • längd
 • slag (t.ex. samtal, textmeddelande, dataöverföring)
 • numret som uppringts.

Mottagna samtal och textmeddelanden syns på specificering per uppkoppling endast om de är avgiftsbelagda.

I den specificering per uppkoppling som ges till abonnenten (abonnemangets ägare) är de tre sista siffrorna i telefonnumret dolda. Användaren av tjänsten (abonnemangets innehavare) kan få en specificering med fullständiga uppgifter. Specificeringar per uppkoppling får dock inte innehålla uppgifter om avgiftsfria tjänster.