Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skyldigheter för onlineplattformar

Onlineplattform ska i sin verksamhet beakta de skyldigheter som anges i förordningen om digitala tjänster som träder i kraft den 17 februari 2024. Traficom är den huvudsakliga övervakaren av regleringen. I fråga om multinationella plattformsjättar trädde regleringen i kraft sommaren 2023.

Onlineplattformar hör enligt regleringen till förmedlingstjänster. Alla förmedlingstjänster omfattas av vissa skyldigheter, men onlineplattformar har också egna speciella skyldigheter. Dessa skyldigheter gäller emellertid inte mikro- och småföretag.

Gemensamma skyldigheter för onlineplattformar och värdtjänster

Skyldigheter endast för onlineplattformar

Skyldigheter för marknadsplatser på nätet

Onlineplattformar omfattar även marknadsplatser på nätet där konsumenter och näringsidkare idkar handel och ingår andra distansavtal. Även privatpersoner idkar handel sinsemellan på plattformarna, men omfattas inte av regleringen. Marknadsplatser på nätet kan till exempel vara webbplatser för bokning av resor och hotell. Förutom skyldigheterna i fråga om värdtjänster och onlineplattformar har marknadsplatser på nätet egna tilläggsskyldigheter.

Multinationella plattformsjättars skyldigheter och övervakning

Till onlineplattformar hör även multinationella plattformsjättar, det vill säga mycket stora onlineplattformar och sökmotorer. Dessa är tjänster som har över 45 miljoner månatliga användare inom EU. Sådana plattformar är bland annat Facebook, Instagram, sökmotorn Google, Tiktok och nätbutiken Amazon. EU-kommissionen anger vilka aktörer och tjänster som uppfyller definitionen för mycket stor onlineplattform. Förutom skyldigheterna i fråga om alla onlineplattformar har det föreskrivits ett antal tilläggsskyldigheter för multinationella plattformsjättar.

Verksamheten hos plattformsjättar övervakas av kommissionen tillsammans med myndigheten i det land där plattformsjätten har sitt huvudsakliga etableringsställe. Ingen plattformsjätte har sitt huvudsakliga etableringsställe i Finland.

Mer information

har du frågor om tillämpandet av rättsakten om digitala tjänster? Du kan kontakta ossa genom att fylla i blanketten. 

Uppdaterad