Andra domäner än fi

Domännamn (domäner) används i de viktigaste tjänsterna på internet, t.ex. för att ge en webbside- och e-postadress. Traficom administrerar domänen fi.

Internets domännamnssystem baserar sig på en hierarkisk struktur. Toppdomäner, dvs. top level domains (TLD), är av följande typer:

nationella toppdomäner, dvs. country code top level domains (ccTLD)

generiska toppdomäner, dvs. generic top level domains (gTLD).

Nationella toppdomäner är t.ex. fi för Finland, se för Sverige och ee för Estland. Generiska toppdomäner är t.ex. de traditionella com, net och org samt flera hundra nya, såsom xyz, berlin, website, café och ski.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) och IANA (Internet Assigned Numbers Authority) koordinerar och beviljar sina aktörer alla toppdomäner, nationella toppdomäner och generiska toppdomäner.

Ylimmän tason verkkotunnukset eli top level domainit (TLD)

Instanser som administrerar toppdomäner

Det finns en administratör för varje toppdomän. Det är mycket vanligt att toppdomäner administreras av en privat- eller offentligrättslig stiftelse eller en annan opartisk organisationsform. Varje organisation administrerar toppdomäner i enlighet med sina egna lagar och avtal.

Toppdomänen fi administreras av Traficom som förvaltar ett register över domännamn under toppdomänen fi (domännamnsregister) och ser till att de webbsidor och e-postadresser som hör till domännamn fungerar dygnet runt överallt i världen.

Läs mer om fi-domännamn