Avgörandepraxis vid krav på avregistrering

Bekanta dig med avgörandepraxis vid krav på avregistrering innan du inleder ditt krav

På vilka grunder går kravet på avregistrering inte igenom?

Traficom kan inte:

  • avregistrera ett domännamn på basis av webbsidornas innehåll
  • bedöma webbsideinnehållets överensstämmelse med lag
  • bestämma om radering eller korrigering av webbplatsinnehållet.

Vid behov kan du göra en brottsanmälan om webbsidornas innehåll till polisen. (Extern länk)

Skyddstid för kränkta namn eller märken

Skyddstiden för registrerade namn och varumärken börjar när registreringsansökan inleds förutsatt att ansökan inte ändras senare. Om ett domännamn har registrerats tidigare än namnet eller märket kan domännamnet inte avregistreras. Enligt marknadsdomstolens beslut (MAO:585/16 (Extern länk)) beaktas varumärkesrättsliga prioritetsdagar vid avgöranden av krav på avregistrering av fi-domännamn.

Skyddstiden för ett internationellt varumärke som fastställts i EU eller Finland börjar samma dag som ansökan om varumärke blivit anhängigt i en främmande stat, alltså på en s.k. fastställd prioritetsdag. Den som ansöker om ett fi-domännamn har nödvändigtvis inte alltid möjlighet att undersöka olika varumärkesregister och ta reda på sådana märken som skulle kunna utgöra en grund för ett senare krav på avregistrering av domännamn.

Om namnets eller varumärkets skyddstid börjar först efter registreringen av domännamnet, kränker domännamnet inte vid registreringstidpunkten namnet eller varumärket i fråga. Krav på avregistrering, som baserar sig på ett namn eller varumärke som skyddats efter domännamnets registreringstidpunkt, avslås.

Kan två parter ha rätt till samma domännamn?

Detta kan komma i fråga om båda parterna har registrerat samma varumärke men i olika varumärkesklasser. Om både den som kräver avregistrering och användaren som registrerat domännamnet har rätt till samma fi-domännamn, avgörs kravet till förmån för den som först har registrerat domännamnet.

Vedertagna avgörandepraxis

Ett domännamn kan avregistreras på begäran av innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke om:

  • ett registrerat domännamn är identiskt med (motsvarar exakt) någon annans skyddade namn eller varumärke och domännamnsanvändaren inte kan ge en godtagbar grund för registreringen av domännamnet;
  • ett registrerat domännamn liknar någon annans skyddade namn eller varumärke och domännamnet har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.
  • domännamnen med avsikt har stavats fel (s.k. typosquatting, fulregistrering) och domännamnsanvändaren har ansökt om flera fi-domännamn som liknar någon annans skyddade namn eller varumärke. I ovan nämnda fall kan Traficom tillfälligt avregistrera domännamn.