Domännamnsanvändarens rättigheter

Som registrerad, dvs. som domännamnsanvändare, har du rätt att:

  • få uppgift om vem som använder dina personuppgifter

Domännamnsanvändarens personuppgifter behandlas av registrarer och Traficom. Registrarerna kan anlita underleverantörer (återförsäljare), och registrarerna har fullt ansvar över deras verksamhet.

  • få uppgift om ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Domännamnsanvändarens personuppgifter används för registrering och förvaltning av domännamn samt för avgörande av tvister om fi-domännamn. Registrarerna registrerar och förvaltar domännman. Traficom förvaltar ett register över fi-domännamn och avgör tvister om fi-domännamn på yrkande av rättsinnehavarna.

Uppgifter i fi-domännamnsregistret publiceras i domännamnssökningen och i WHOIS-tjänsten samt via OData-gränssnittet. För domännamn som registrerats för en privatperson publiceras domännamnets status, inte några andra uppgifter om användaren. Via OData-gränssnittet publiceras ingen information om domännamn registrerade för privatpersoner.

  • kontrollera och rätta felaktiga uppgifter

Domännamnsanvändaren har rätt att få veta om Traficom behandlar hans eller hennes personuppgifter eller inte samt få tillgång till dessa uppgifter. Du kan begära tillgång till dina uppgifter genom att använda den elektroniska blanketten.

Du har rätt att kräva att Traficom rättar till dina eventuella felaktiga personuppgifter samt kompletterar eventuella bristfälliga uppgifter. Om du vill rätta till eller komplettera dina uppgifter, använd rättelseblanketten. 

Mer om behandlingen av personuppgifter vid Traficom.