Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fi-domännamnssökning

Kontrollera om det fi-domännamn du önskar är ledigt för registrering. Eventuellt vill du också veta vem som är användare av ett reserverat domännamn.

(https://registry.domain.fi/search/sv/app/domainsearch)

Om domännamnet är ledigt, gör så här

1

Se till att domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller varumärke

Kontrollera i offentliga register att det ansökta domännamnet är lagenligt.

2

Kontakta en registrar

En registrar registrerar domännamnet för dig. Om du ännu inte ingått avtal med en registrar, använd söktjänsten för att hitta en lämplig registrar.

Om domännamnet är reserverat

Du kan se uppgifterna om domännamnet. Av ett reserverat domännamns uppgifter framgår tidpunkten för när domännamnet blir ledigt att sökas, om inte den nuvarande användaren förnyar domännamnets giltighet.

Domännamnets status

Domännamnets statusBetydelse
LedigtDomännamnet är ledigt för registrering.
RegistreratDomännamnet är reserverat. Domännamnet blir ledigt för reservering inom en månad (skyddstid) från det att giltighetstiden löpte ut, om inte domännamnet förnyas.
Tillfälligt avlägsnat ur fi-rotenDomännamnet har tillfälligt avregistrerats och avlägsnats ur fi-roten genom Traficoms beslut och kan inte registreras.
Överföring förhindradDomännamnet är reserverat. För tillfället kan domännamnet inte överföras till en annan användare med stöd av lag.
Under skyddstidenDomännamnet har avregistrerats genom Traficom’s beslut eller användarens uppsägning. Domännamnet blir ledigt för registrering inom en månad (skyddstid) från avregistreringen om inte uppsägningen återkallas under skyddstiden.
Giltighetstid upphörtDomännamnet är reserverat. Domännamnet blir ledigt för reservering inom en månad (skyddstid) från det att giltighetstiden löpte ut, om inte domännamnet förnyas.

Om domännamnssökningen ger resultatet Domännamnet kan inte registreras, betyder det att domännamnet inte uppfyller lagens formkrav och kan därför inte registreras.

Vem tillhör ett reserverat domännamn?

Offentliga uppgifter om ett reserverat domännamn är 

  • företagsanvändarens namn
  • företagsanvändarens kontaktuppgifter
  • domännamnets registrerings- och giltighetstid.

Om domännamnets användare är

  • en privatperson, ser du endast användarens domännamn
  • ett företag eller en organisation, ser du företagets namn och kontaktuppgifter. Det är frivilligt att visa e-postadresser.

I söktjänsten kan du se de offentliga uppgifterna också för dina egna fi-domännamn. Om dina kontaktuppgifter har ändrats, kom ihåg att be din registrar uppdatera dem så snart som möjligt.

Uppdaterad