På vilka grunder kan ett fi-domännamn avregistreras?

Domännamnsanvändaren ansvarar för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Domännamnet får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Traficom kan avregistrera ett lagstridigt registrerat fi-domännamn, om domännamnet kränker någon annans skyddade namn eller varumärke.

Traficom kan inte:

  • avregistrera ett domännamn på basis av webbsidornas innehåll
  • bedöma webbsideinnehållets överensstämmelse med lag
  • bestämma om radering eller korrigering av webbplatsinnehållet.

Vid behov kan man göra en brottsanmälan om webbsidornas innehåll till polisen. (Extern länk)

Ett domännamn kan avregistreras på begäran av innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke:

Ett domännamn kan avregistreras om registret innehåller bristfälliga eller felaktiga uppgifter om domännamnsanvändaren och uppgifterna inte korrigeras inom utsatt tid. Ett domännamn avregistreras också om en domstol genom ett lagakraftvunnet beslut har bestämt så.

Återförande av domännamnet till dess ursprungliga användare

Om domännamnet har överförts till ett annat håll utan användarens samtycke, kan domännamnet återföras till den ursprungliga användaren på dennes begäran. Återförandet förutsätter ett starkt bevis på att domännamnet har överförts till någon annan utan den ursprungliga användarens samtycke.

FÖRFATTNINGAR OM FI-DOMÄNNAMN