Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vem har rätt till ett fi-domännamn?

Varje domännamnsanvändare ansvarar själv för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Domännamnet får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Du kan förlora domännamnet som du registrerat, om innehavaren av det kränkta namnet eller varumärket kräver det.

Varje domännamn är unikt. I princip kan du fritt välja domännamn och den som först hinner registrera domännamnet får det. Domännamnet kan dock vara lagstridigt, dvs. det kan kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Du kan förlora ditt domännamn om det är lagstridigt. Traficom kan avregistrera ett domännamn om innehavaren av ett skyddat namn eller varumärke kräver det, om domännamnet vid registreringstidpunkten:

  • motsvarar någon annans skyddade namn eller varumärke, och domännamnsanvändaren inte kan ge en godtagbar grund för registreringen av domännamnet
  • liknar någon annans skyddade namn eller varumärke, och domännamnet registreras i uppenbart vinnings- eller skadesyfte
  • liknar någon annans skyddade namn eller varumärke på ett sådant sätt att det har felstavats med avsikt och innehavaren har gjort flera registreringar.

Innan du gör ett krav på avregistrering, kontrollera att ditt namn eller varumärke har registrerats före registrering av domännamn. Skyddstiden för registrerade namn och varumärken börjar när registreringsansökan inleds förutsatt att ansökan inte har ändrats. Det är inte möjligt att avregistrera ett domännamn som har registrerats före namnet eller varumärket.

Skyddade namn eller märken är:

Etablerat namn eller varumärke som grund för avregistrering av ett fi-domännamn

Ett oregistrerat namn eller varumärke kan utgöra en grund för att ett domännamn avregistreras endast då det obestridligt är etablerat. Detta ska vara så uppenbart att det är möjligt att utan utredning konstatera att namnet eller varumärket är etablerat. Traficom har inte möjlighet att göra en omfattande bedömning av känneteckensrättslig bevisning.

Traficom rekommenderar att parterna först avgör sina rättsliga tvister som gäller etablerade namn eller varumärken i marknadsdomstolen. Efter det kan de eventuellt, på basis av domstolens lagakraftvunna förbudsbeslut, begära att ett fi-domännamn ska avregistreras.

Läs mer om grunderna för avregistrering av fi-domännamn