Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Frekvenser mångsidigt för företagens behov

Privata tillståndspliktiga radionät används för kommunikation inom näringslivet och för utövande av yrke, till exempel inom industrin, energi- och vattenförsörjning, transportskommunikationen, trafikstyrningen och av myndigheterna.

Exempel på privata radionät är

  • PMR-radiotelefonnät
  • personsökningsnät
  • datanät
  • nät för fjärrdrift och fjärrstyrning samt
  • radiostyrning.

Kundspecifika frekvenser

Ett radiotillstånd för privata radionät beviljas från fall till fall genom frekvensplanering. På basis av kundens användningsbehov beviljas tillståndet och de frekvenser som används för ett bestämt geografiskt område, till exempel för en kommuns område. Vid beviljandet av tillståndet beaktas frekvensernas tillräcklighet och en effektiv användning av dem.

Samtrafikkanaler för näringslivet

Tillstånd för privata radionät kan också beviljas samtrafikkanaler som omfattar hela Finland. Samtrafikkanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av näring, affärsverksamhet eller yrke. Nyttjanderätten till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland. Kanalerna är i sambruk. I näringslivet kan utnyttjas även radioanläggningar som är befriade från kravet på tillstånd.

Samtrafikkanaler för näringslivet (Extern länk)

Kanalerna reserverade för fritidsbruk och arbetsförbindelser finns inom frekvensområdet 67–72 MHz  (Extern länk)

Frekvensplanering för nät som använder radiomodem

Radiotillstånd för fasta radionät som använder radiomodem beviljas från fall till fall på basis av frekvensplanering. Sådana nät utgörs av fasta radionät som används i tillämpningar för övervakning, larm, telemetri, fjärrstyrning och dataöverföring. Dessa radionät består enbart av fast installerade radiomodem eller motsvarande radioanläggningar.

Frekvenser för och krav på konstruktion av nät som använder radiomodem (Extern länk)

Särskilda villkor för användningen av georadar och väggradar

Med hjälp av georadar och väggradar kan man undersöka t.ex. terrängens eller olika materials interna struktur. Radarna kan fungera på frekvensområdet 30 MHz–12,4 GHz. På samma frekvenser fungerar även andra radiokommunikationstjänster. För att förebygga störningar och reda ut eventuella störningssituationer är användningen av geo- och väggradar tillståndspliktig. Radiotillståndet kan förses med begränsningar för användningen och särskilda villkor.

Guide för tillståndspraxis för georadar- och väggradarutrustningar (GPR/WPR) avsedda för professionell användning  

 

Ansök om radiotillstånd för företagens radionät

Våra tjänster för radiotillstånd hittar du på webbsidan Våra tjänster.