Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utöver frekvensbanden fastställs i radiotillståndet också de konstruktionskrav enligt vilka fasta nät som använder radiomodem ska planeras och byggas. Radiotillstånd för modemnäten beviljas från fall till fall genom frekvensplanering.

Kraven på radionät som använder radiomodem gäller de fasta tillståndspliktiga radionät som används i

  • övervakningstillämpningar
  • larmtillämpningar
  • telemetritillämpningar
  • fjärrstyrningstillämpningar och
  • dataöverföringstillämpningar

och som fungerar på de nedan nämnda frekvensbanden.

Dessa radionät består enbart av fast installerade radiomodem eller motsvarande radioanläggningar. Radionäten placeras på följande frekvensband:

146,00625–146,29375 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

161,4125–161,4625 MHz

kanalbredd 25 kHz (duty faktor < 10 %)

406,625–406,925 MHz

kanalbredd 25,0 kHz

407,0625 MHz

kanalbredd 100 kHz

407,2625 MHz och 407,4125 MHz

kanalbredd 150 kHz

409,0125–409,9750 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

419,825 MHz

kanalbredd 150 kHz

419,950 MHz

kanalbredd 100 kHz

429,825 MHz

kanalbredd 150 kHz

429,950 MHz

kanalbredd 100 kHz

440,90625–441,18125 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

441,200–442,750 MHz

kanalbredd 25,0 kHz

444,750 MHz och 444,900 MHz

kanalbredd 150 kHz

446,21875–446,99375 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

448,78125–448,99375 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

449,00625–449,51875 MHz

kanalbredd 12,5 kHz

468,125–468,175 MHz

kanalbredd 25,0 kHz

468,225–468,700 MHz

kanalbredd 25,0 kHz

Traficom anvisar nätvis de frekvenser som används.

Uppbyggnad av modemnät

I modemnäten får spannlängden i regel vara högst 15 km. För förbindelser som i längd överstiger detta eller i besvärliga terrängförhållanden ska främst användas relästationer. Traficom kan bestämma att en relästation ska användas om effektiviteten i frekvensanvändningen eller undvikande av radiostörningar förutsätter detta.

En sändares uteffekt ska kunna justeras och ett separat tilläggsfilter kunna kopplas till en mottagare vid behov.

Antenner

På slavstationerna ska riktade antenner användas. På centralstationerna och relästationerna ska riktad antenn användas om täckningsområdet gör detta möjligt.

Traficom kan från fall till fall ändra kraven på antennerna om undvikande av störningar eller effektiviteten i frekvensanvändningen förutsätter detta.

Ansökan om radiotillstånd

För behandling av ansökan om radiotillstånd behövs tekniska uppgifter om varje fast station. För en sändare behövs uppgift om uteffekt (W), frekvensband och kanalbredd. För antennen behövs information om förstärkning (dBd) eller typbeteckning och eventuellt tillverkaren samt antennens höjd över markytan och polarisation. Beträffande antennkabeln behövs uppgift om typbeteckning och längd eller dämpning (dB).

För att bestämma stationens uppställningsplats ska i ansökan också levereras uppgifter om varje stationens placeringsplats av antenn med koordinater (t.ex. 332723/6820289) samt det relevanta koordinatsystemet (t.ex. ETRS-TM35FIN). Kartor över placeringsplatser behövs inte nödvändigtvis levereras, men Traficom kan begära dem om det finns brister i de anmälda koordinaterna eller i det anmälda systemet.

Uppdaterad