Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fastighetens inomhusnät

I husbolag används fastighetens interna kommunikationsnät, dvs. inomhusnät, för att förmedla televisions- och radioprogram samt fasta bredbands- och telefonitjänster inne i fastigheten. Dessa tjänster förmedlas i fastighetens centralantennät och -system eller i ett generellt kabelnät. Husbolaget ska se till att inomhusnäten är i gott skick eftersom högklassiga inomhusnät är grunden för störningsfria bredbands- och telefoni-tjänster.

Om planering, utbyggnad och underhåll av båda inomhusnättyper bestäms i Traficoms föreskrift 65.

Generellt kabelnät

Med ett generellt kabelnät avses ett nät som är uppbyggt med hjälp av partvinnade kablar och optiska kablar. Via nätet är det möjligt att mångsidigt utnyttja olika kommunikationstjänster. Exempel på de bredbandsförbindelser som förmedlas med hjälp av det generella kabelnätet är olika DSL-förbindelser och ethernet-förbindelser samt fiberoptisk anslutning.

Centralantennät och -system

Centralantennätet är ett koaxialkabelbaserat nät som består av antennuttag, fördelade, avtappare och fördelningsförstärkare.

Centralantennsystemet, som är avsett för ta emot televisions- och radioprogram, består av detta passiva nät och huvudförstärkare och vid behov av antenner.

Via centralantennätet och -systemet kan alla invånare i husbolaget ta emot antingen antenn- eller kabeltelevisionssändningar samt radiosändningar. Om nätet är försett med returkanal kan invånarna även använda kabelmodemtjänster. 

Utbyggnads- och underhållsarbeten

I alla utbyggnads- och ombyggnadsarbeten för centralantennätet och -systemet samt för det generella kabelnätet ska man följa Traficoms föreskrift 65. Det lönar sig för husbolaget att kontrollera att den teleentreprenör som planerar inomhusnätet eller utför installationsarbeten känner till Traficoms föreskrift och följer föreskriftens skyldigheter i sitt arbete. 

I ämbetsverkets föreskrift 65 bestäms bland annat om

  • inomhusnäts uppbyggnad
  • utrustningsutrymmen för nätet och systemet,
  • prestanda,
  • kablar och komponenter som används,
  • jordningar och potentialutjämningar samt
  • mätningar och dokumentation

Föreskrift 65 förutsätter att inomhusnäten är till sin uppbyggnad stjärnnät. Fiber installeras i de generella kabelnät i bostadsfastigheter som ska byggas, förnyas eller renoveras. Detta gäller varje bostadslägenhet. Dessutom ska centralantennätet och -systemet möjliggöra distributionen av televisions- och radiokanaler till antennuttagen på frekvensområdet 5–1218 MHz.

Testning och dokumentation är till fördel för fastigheten

Traficoms föreskrift 65 uppställer skyldigheter också för mätningar och dokumentation för inomhusnäten. Utan uppdaterad dokumentation är det ofta svårt och dyrt att underhålla nätet och systemet eller att reda ut eventuella fel.

Checklista för inomhusnätet (Kvalitetsverktyg)

Checklistan för inomhusnätet, dvs. Kvalitetsverktyget, hjälper dem som övervakar byggprojekt och ansvarspersonerna i bygg- och husbolag att bedöma och övervaka kvaliteten på planerna och installationerna för inomhusnät. Verktyget är en bra checklista även för entreprenörer som utför installationer.

Andra dokument som gäller inomhusnäten i fastigheter 

 

Kontakta oss via nedanstående blankett vid frågor gällande inomhusnät

Uppdaterad