Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Trafikom tar ut en frekvensavgift för de radiotillstånd och frekvensreserveringar som beviljas. Frekvensavgiften effektiverar användningen av frekvenser. Genom att prissätta frekvensbanden på olika sätt kan man styra över användningen av radiosändare på frekvenser där belastningen är mindre.

Frekvensavgiftens storlek baserar sig på frekvensernas

  • tillgänglighet
  • användbarhet
  • antal.

En frekvensavgift tas ut också för frekvensreserveringar.

För kortvariga radiotillstånd tas frekvensavgiften ut enligt användningstid. Beloppet utgör dock minst 25 procent av den årliga frekvensavgiften och alltid minst 18 euro.

Beräkningsformler och koefficienter för frekvensavgift

Frekvensavgiften kan anges i formatet
Avgift = K1 · Kasuk · K6b · B0 · S · P, där

K1 är frekvensbandskoefficient ,
Kinv är invånarantalskoefficient ,
K6b är systemkoefficient
B0 är relativ bandbredd
S är grundavgiftskoefficient  ja
P är grundavgift .

Vid beräkning av frekvensavgiften för ett fartygs och ett luftfarkosts radiostation och en bärbar radiosändare för luftfart används inte den ovan stående allmänna formeln utan en trafikslagskoefficient Kslag tillämpas (Kslag · S · P).

I tabellen visas koefficienter som tillämpas på olika radioanläggningsgrupper . Alla koefficienter tillämpas inte på alla radioanläggningsgrupper.

Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer (Extern länk)

Uppdaterad