Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Myndigheter använder myndighetsnätet VIRVE som är ett digitalt radionät avsett för myndighetsbruk. Nätet omfattar hela Finland och det effektiviserar samarbetet mellan myndigheterna.

VIRVE används mest av räddningsverksamhet, polisverksamhet, försvarsmakten, tullen, socialservice och hälsovård samt olika ministrar och andra instanser med ansvar för statens och kommunernas säkerhet och funktion.

Utöver VIRVE använder myndigheterna likadana privata radionät som i kommunikation inom näringslivet och utövande av yrke. PMR-radiotelefonnät, personsökningsnät, datanät, nät för fjärrdrift och fjärrstyrning samt radiostyrning är exempel på privata radionät. Privata radionät är tillståndspliktiga.

Uppdaterad