Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Samtrafikkanaler för näringslivet

Användningen av radiosändare på samtrafikkanalerna kräver ett radiotillstånd som Traficom beviljar. Dessa kanaler är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet. Rätt till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland. Radiosändare som används måste överensstämma med krav.

PMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

154,50625 MHz

147,100 MHz

407,525 MHz

443,125 MHz

154,51875 MHz

152,050 MHz

407,575 MHz

443,500 MHz

154,53125 MHz

152,100 MHz

408,375 MHz

443,550 MHz

154,54375 MHz

160,250 MHz

408,400 MHz

443,800 MHz

154,55625 MHz

160,275 MHz

 

445,200 MHz

154,56875 MHz

160,300 MHz

 

445,675 MHz

154,58125 MHz

170,425 MHz

 

458,250 MHz

154,59375 MHz

170,450 MHz

 

458,850 MHz

154,60625 MHz

  

458,900 MHz

154,61875 MHz

   

154,63125 MHz

   

154,64375 MHz

   

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • Tillstånd beviljas för alla kanaler områdesvis (område 2, 3, 4 eller 5)
 • Kanalerna är samtrafikkanaler som får användas enbart för överföring av tal
 • Kanalerna får användas enbart i mobila radiotelefoner
 • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
 • Inom frekvensområdet 150 MHz (område 2) är kanalbredden 12,5 kHz, inom övriga frekvensområden 25 kHz

DMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

154,65625 MHz

447,00625 MHz

154,68125 MHz

447,05625 MHz

154,71875 MHz

447,08125 MHz

154,76875 MHz

447,15625 MHz

154,79375 MHz

447,18125 MHz

154,81875 MHz

447,20625 MHz

154,85625 MHz

447,23125 MHz

154,89375 MHz

447,28125 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • Tillstånd beviljas för områdets alla åtta kanaler områdesvis (2d eller 5d)
 • Kanalerna får användas enbart i digitala mobila radiotelefoner
 • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
 • Kanalbredden är 12,5 kHz

Samtrafikkanaler vid styrning av lyftarbeten (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

442,850 MHz

442,84375 MHz
442,85625 MHz

442,875 MHz442,86875 MHz
442,88125 MHz

442,900 MHz

442,89375 MHz
442,90625 MHz

442,925 MHz

442,91875 MHz
442,93125 MHz

442,950 MHz

442,94375 MHz
442,95625 MHz
442,975 MHz442,96875 MHz
442,98125 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation för styrning av lyftarbeten i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet,
 • rätt till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland,
 • kanalerna är samtrafikkanaler,
 • kanalerna får användas enbart i mobila radiotelefoner,
 • kanalerna får användas enbart för överföring av tal,
 • den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 1 W (ERP),
 • kanalbredden är antingen 25 kHz eller 12,5 kHz, och kanalbredden bestäms på basis av mittfrekvensen,
 • tillstånd beviljas för alla 18 kanaler,
 • radiosändare som används måste överensstämma med krav.

Samtrafikkanaler för direktmod av TETRA-standarden (Direct Mode Operation, DMO) inom hela Finland

416,2375 MHz

426,2375 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • radiotillstånd beviljas för alla de kanaler som anges i tabellen inom hela Finland
 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet
 • kanalbredden är 25 kHz
 • på kanalerna är det endast tillåtet att använda mobila stationer som fungerar enligt TETRA-standarden
 • strålningseffekt är högst 5 W (ERP)

Samtrafikkanaler för dataöverföring och DGNSS-sändare (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

430,025 MHz

430,150 MHz

430,300 MHz

430,050 MHz

430,200 MHz

430,325 MHz

430,075 MHz

430,225 MHz

430,350 MHz

430,100 MHz

430,250 MHz

430,375 MHz

430,125 MHz

  

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet
 • rätten till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland, för alla gruppens alla kanaler, gruppvis (1, 2 eller 3)
 • frekvenserna får användas endast i mobila sändare somska vara i överensstämmelse med krav.

Grupp 1

 • kanalerna är samtrafikkanaler och får användas endast för dataöverföring, inklusive sändning av DGNSS-korrektionssignal,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 0,5 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.

Grupp 2

 • kanalerna är samtrafikkanaler som får användas enbart för sändning av DGNSS-korrektionssignal och för säljdemonstration av dataöverföringssystem,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 10 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.

Grupp 3

 • kanalerna är samtrafikkanaler och får användas endast för dataöverföring, inklusive sändning av DGNSS-korrektionssignal,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 10 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.