Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Användningen av radiosändare på samtrafikkanalerna kräver ett radiotillstånd som Traficom beviljar. Dessa kanaler är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet. Rätt till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland. Radiosändare som används måste överensstämma med krav.

PMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

154,50625 MHz147,100 MHz407,525 MHz443,125 MHz
154,51875 MHz152,050 MHz407,575 MHz443,500 MHz
154,53125 MHz152,100 MHz408,375 MHz443,550 MHz
154,54375 MHz160,250 MHz408,400 MHz443,800 MHz
154,55625 MHz160,275 MHz 445,200 MHz
154,56875 MHz160,300 MHz 445,675 MHz
154,58125 MHz170,425 MHz 458,250 MHz
154,59375 MHz170,450 MHz 458,850 MHz
154,60625 MHz  458,900 MHz
154,61875 MHz   
154,63125 MHz   
154,64375 MHz   

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • Tillstånd beviljas för alla kanaler områdesvis (område 2, 3, 4 eller 5)
 • Kanalerna är samtrafikkanaler som får användas enbart för överföring av tal
 • Kanalerna får användas enbart i mobila radiotelefoner
 • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
 • Inom frekvensområdet 150 MHz (område 2) är kanalbredden 12,5 kHz, inom övriga frekvensområden 25 kHz

DMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

154,65625 MHz447,00625 MHz
154,68125 MHz447,05625 MHz
154,71875 MHz447,08125 MHz
154,76875 MHz447,15625 MHz
154,79375 MHz447,18125 MHz
154,81875 MHz447,20625 MHz
154,85625 MHz447,23125 MHz
154,89375 MHz447,28125 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • Tillstånd beviljas för områdets alla åtta kanaler områdesvis (2d eller 5d)
 • Kanalerna får användas enbart i digitala mobila radiotelefoner
 • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
 • Kanalbredden är 12,5 kHz

Samtrafikkanaler vid styrning av lyftarbeten (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

442,850 MHz442,84375 MHz
442,85625 MHz
442,875 MHz442,86875 MHz
442,88125 MHz
442,900 MHz442,89375 MHz
442,90625 MHz
442,925 MHz442,91875 MHz
442,93125 MHz
442,950 MHz442,94375 MHz
442,95625 MHz
442,975 MHz442,96875 MHz
442,98125 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation för styrning av lyftarbeten i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet,
 • rätt till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland,
 • kanalerna är samtrafikkanaler,
 • kanalerna får användas enbart i mobila radiotelefoner,
 • kanalerna får användas enbart för överföring av tal,
 • den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 1 W (ERP),
 • kanalbredden är antingen 25 kHz eller 12,5 kHz, och kanalbredden bestäms på basis av mittfrekvensen,
 • tillstånd beviljas för alla 18 kanaler,
 • radiosändare som används måste överensstämma med krav.

Samtrafikkanaler för direktmod av TETRA-standarden (Direct Mode Operation, DMO) inom hela Finland

416,2375 MHz
426,2375 MHz

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • radiotillstånd beviljas för alla de kanaler som anges i tabellen inom hela Finland
 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet
 • kanalbredden är 25 kHz
 • på kanalerna är det endast tillåtet att använda mobila stationer som fungerar enligt TETRA-standarden
 • strålningseffekt är högst 5 W (ERP)

Samtrafikkanaler för dataöverföring och DGNSS-sändare (sändningsfrekvens=mottagningsfrekvens):

430,025 MHz430,150 MHz430,300 MHz
430,050 MHz430,200 MHz430,325 MHz
430,075 MHz430,225 MHz430,350 MHz
430,100 MHz430,250 MHz430,375 MHz
430,125 MHz  

Användningen av radiosändare på dessa kanaler kräver ett radiotillstånd. Traficom följer de nedan nämnda principerna vid beviljandet av tillstånd:

 • kanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet
 • rätten till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland, för alla gruppens alla kanaler, gruppvis (1, 2 eller 3)
 • frekvenserna får användas endast i mobila sändare somska vara i överensstämmelse med krav.

Grupp 1

 • kanalerna är samtrafikkanaler och får användas endast för dataöverföring, inklusive sändning av DGNSS-korrektionssignal,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 0,5 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.

Grupp 2

 • kanalerna är samtrafikkanaler som får användas enbart för sändning av DGNSS-korrektionssignal och för säljdemonstration av dataöverföringssystem,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 10 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.

Grupp 3

 • kanalerna är samtrafikkanaler och får användas endast för dataöverföring, inklusive sändning av DGNSS-korrektionssignal,
 • högsta tillåtna strålningseffekt för radiosändare som fungerar på dessa kanaler är 10 W (ERP), och kanalbredden är 12,5 kHz eller 25 kHz.
Uppdaterad