Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ett brev som skickats med bristfälliga eller felaktiga adressuppgifter lämnas till Traficom som försöker hitta rätt adressat eller avsändare. Brevet förvaras på Traficom i sex månader.

Posti Ab och andra postföretag är skyldiga att befordra brevet till den adress som finns antecknad på försändelsen. Om adressatens adressuppgifter är bristfälliga eller felaktiga ska postföretaget också i första hand försöka utreda dem. Om en brevförsändelse har skickats med så bristfälliga eller felaktiga adressuppgifter att postföretaget inte har kunnat ta reda på adressatens rätta adress eller returnera brevet till avsändaren, lämnas brevet till Traficom.

Traficom kan öppna ett brev

Traficom kan öppna ett brev om det är nödvändigt för att reda ut adressaten eller avsändaren.

Om försändelsen innehåller uppgifter som gör det möjligt att befordra den, returnerar Traficom försändelsen till postföretaget för vidarebefordran till adressaten eller avsändaren. Om adressatens eller avsändarens kontaktuppgifter inte heller framgår av innehållet i försändelsen, förvarar Traficom brevförsändelsen i sex månader.

Försändelsen förstörs om adressaten eller avsändaren inte frågar efter den inom ett halvt år. Om försändelsen endast innehåller varor, returneras den till postföretaget vars uppgift är att behandla obeställbara varuförsändelser.

Traficom kan öppna ett brev om vidarebefordran av en försändelse med flyg hindras av säkerhetsskäl. Traficom avlägsnar innehåll som hindrar vidarebefordran av försändelsen och returnerar försändelsen till postföretaget för vidarebefordran. Det avlägsnade innehållet förstörs alltid utan iakttagande av förvaringstiden.

Man ska alltid först kontakta postföretaget om ett brev inte kommit fram. Postföretaget har de bästa möjligheterna att ta reda på vad som har hänt med försändelsen.

Fråga om en försvunnen brevförsändelse (Extern länk)

Uppdaterad