Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Postverksamhetsregistret

Den som bedriver postverksamhet som gäller brevförsändelser ska göra en anmälan till Traficom innan verksamheten inleds. Det är straffbart att bedriva postverksamhet, om man inte lämnat en anmälan till Traficom.

Traficom för ett register över de företag som har gjort en postverksamhetsanmälan.

Ett postföretag ska underrätta Traficom om förändringar i uppgifterna i postverksamhetsanmälan och om att verksamheten upphör.

 

Postverksamhetsanmälan

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri