Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med personliga nödsändare (PLB, Personal Locator Beacon) avses tillståndspliktiga radioanläggningar som är avsedda för personligt bruk och vars syfte är att väcka uppmärksamhet i farliga situationer.

PLB-nödsändarens funktionsprincip och sändningsfrekvenser är samma som de motsvarande nödsändarna ombord på fartyg och luftfartyg (EPIRB och ELT). PLB-utrustningarna sänder ett nödlarm via Cospas-Sarsat-satelliterna inom frekvensområdet 406 MHz. Dessutom sänder de oftast även bäringssignal på VHF-nödfrekvenser på 121,5 MHz för luftfart.

Det enda syftet med denna bäringssignal är att kunna lokalisera och hitta nödsändaren i samband med efterspaningen av nödsändaren. PLB-nödsändaren behöver ett radiotillstånd samt ett unikt identifieringsnummer. Radiotillståndet kan ansökas via nedanstående e-tjänst.  När du fått tillståndet meddela oss uppgifterna för kontaktpersonen i nödsituationer via kontaktblanketten.

Uppdaterad