Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad är en radioutrustning?

Radioutrustning är trådlösa apparater som använder radiofrekvenser, alltså el- och elektronikutrustning som sänder och mottar radiovågor. Radioutrustningen kan också vara hushållsutrustning med inbyggda radiokomponenter för trådlös anslutning.
Radiolaite

Innan du tar in produkten i sortimentet...

Tillverkarna, importörerna och försäljarna av radioutrustning ansvarar för att konsumenterna kan skaffa apparater som är störningsfria och som överensstämmer med krav. I Finland får bara radioanläggningar som överensstämmer med väsentliga krav säljas. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar att den radioutrustning som säljs i Finland överensstämmer med kraven.
Tuotevalikoima

Köp och användning av radioutrustning

Alla av oss använder allt mer trådlös utrustning. Det är viktigt att din trådlösa utrustning fungerar korrekt, följer gemensamma spelregler och använder avsedd frekvens. Det lönar sig att vara på sin vakt speciellt i utländska webbutiker. Det är tråkigt om utrustningen inte fungerar på önskat sätt eller om den stör annan radioutrustning.
Ostos

Direktiv, förordningar, författningar, föreskrifter, rekommendationer, anvisningar...

Länkar till de nödvändiga dokumenten finns i det här avsnittet.
Direktiivit