Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
AVGIFT FÖR ABONNENTNUMMER 
Nummer i ett allmänt fast telefonnät0,16 / abonnemang
Nummer i ett allmänt mobilnät0,16 / abonnemang
AVGIFT FÖR OPERATÖRSPREFIX 
Operatörsprefix i internationell teletrafik  
3-siffrig35 000
4-siffrig7 000
5-siffrig 1 400
AVGIFT FÖR RIKTNUMMER I ETT MOBILNÄT 
Mobilnät 
3-siffrig10 000
4-siffrig 2 000
5-siffrig 400
AVGIFT FÖR SERVICENUMMERSERIE OCH AVGIFT FÖR EN NATIONELL ABONNENTNUMMERSERIE I ETT FAST TELEFONNÄT 
Nationell service- och abonnentnummer  
3-siffrig 25 000
4-siffrig5 000
5-siffrig1 000
minst 6-siffrig 200 
AVGIFT FÖR DATANÄTSKOD  
Datanätskod (DNIC)5 000 
AVGIFT FÖR TEKNISK KOD  
Internationell signaleringspunktkod1 600
Nationell signaleringspunktkod 0,8
Mobil nätkod (MNC) 340
Teleföretagskod170
Tekniskt dirigeringsnummer170
Identifieringskod för SIM-kort för mobiltelefon (IIN) 170
AVGIFT FÖR SÅDANT KORTMEDDELANDESERVICENUMMER SOM BEVILJATS TJÄNSTEPRODUCENTEN DIREKT  
5-siffrig120
6-siffrig 80
AVGIFT FÖR NATIONELLT SERVICENUMMER I TELEFONNÄTET (NUMMER SOM INLEDS MED 116)  
6-siffrig 80
SMS Sender ID200

Traficom tar ut numreringsavgifter för de nummerkoder som beviljas, Kommunikationsministeriets förordning
om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation 1190/2023 (Extern länk)

Uppdaterad