Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Undersökningar som utförs av järnvägsläkare och järnvägspsykologernas lämplighetsbedömningar

De hälsoundersökningar samt medicinska och psykiska lämplighetskrav som fastställs i lagen om transportservice som trädde i kraft den 1 juli 2018 gäller förare av rullande materiel.

En förare ska ha tillräckliga medicinska förutsättningar för uppgiften, vilket ska styrkas med ett läkarintyg som utfärdats av en järnvägsläkare.

Hälsoundersökningar

En hälsoundersökning ska utföras innan en person börjar i sitt arbete som förare av rullande materiel eller inleder en praktik- och utbildningsperiod som har samband med lokförarutbildningen. Därefter ska föraren genomgå läkarundersökningar minst vart tredje år till 55 års ålder och därefter varje år, om inte en järnvägsläkare kräver att undersökningarna ska göras oftare. En läkarundersökning ska också alltid göras om det finns skäl att misstänka att en förares hälsotillstånd inte uppfyller de medicinska kraven.

Bedömning av psykisk lämplighet

Lagen om transportservice kräver att den psykiska lämpligheten hos förare av rullande materiel bedöms innan de börjar i sitt arbete. En järnvägsoperatör kan kräva att den psykiska lämpligheten bedöms även när en förare har övergått till operatören från en annan operatör.

En järnvägspsykolog ska utföra en psykologisk personbedömning på förare innan de börjar i sitt arbete. Som föraruppgifter anses också praktik- och utbildningsperioder som har samband med uppgiften. En psykologisk personbedömning ska också göras om det finns skäl att misstänka att en förare inte har psykisk kapacitet att utföra sina uppgifter.

Utifrån den psykologiska personbedömningen ger järnvägspsykologen ett skriftligt utlåtande om förarens psykiska lämplighet för uppgiften.

Ändringssökande

Omprövning av järnvägsläkarens eller järnvägspsykologens bedömning av lämpligheten för förare av rullande materiel kan begäras hos Traficom och ändring i Traficoms beslut kan sökas hos förvaltningsdomstolen.
Anvisning om hur man begär omprövning (Extern länk)

Medicinska krav inom spårbunden stadstrafik

Den som sköter uppgiften som förare för metrotåg, spårvagnar eller fordon som används i underhållet av bannätet ska åtminstone uppfylla de medicinska krav för grupp 2 som fastställs i körkortslagen och de anvisningar om körhälsa som utfärdats med stöd av den. Dessutom ska metroförare ha normalt färgseende.

I metrotrafiken ska personer som reglerar trafiken åtminstone uppfylla de medicinska krav för grupp 2 som fastställs i körkortslagen och de anvisningar om körhälsa som utfärdats med stöd av den. I metrotrafiken ska personer som reglerar trafiken dessutom ha normalt färgseende.

Kontaktuppgifter till järnvägsläkarna och järnvägspsykologerna