Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Registreringsbesiktning

Innan ett fordon kan registreras i Finland för första gången, ska fordonet antingen genomgå en registreringsbesiktning eller beviljas ett enskilt godkännande (förutom förhandsanmälda fordon) där man kontrollerar fordonets tekniska data, konstruktion, utrustning och skick. Samtidigt säkerställs att fordonet uppfyller kraven i Finlands vägtrafiklagstiftning. Tekniska data antecknas i trafik- och transportregistret.

Uppdaterad