Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vilken är målsättningen med den nya sjötrafiklagen?

Den nya sjötrafiklagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med reformen är att förbättra säkerheten inom sjötrafiken och främja ett ansvarsfullt båtliv samt möjliggöra en automatisering av sjötrafiken.

Genom reformen förtydligas också de olika myndigheternas roller och uppgifter och förhållandet mellan sjötrafiklagen och sjölagen. Utgångspunkten är att sjötrafikreglerna gäller både handelssjöfarten och båtsporten medan bestämmelserna i sjölagen i främsta rummet gäller handelssjöfarten. 

Eftersom det finns mycket detaljerade regler för sjötrafikanter också på det internationella planet utgår den nya lagen från de internationella regelverken. Därtill har speciellt avseende fästs vid de regler som berör kanaltrafiken, däribland trafiken på Saima kanal. 

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020.