Förbud mot utlämnande av uppgifter

Traficoms register är i princip offentliga. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter. 
Utlämnandet av uppgifter kan begränsas enligt uppgifternas användningsändamål. Detta innebär att man kan välja de användningsändamål för vilka uppgifter får lämnas ut. 

Dessa användningsändamål är: 

Att förbjuda utlämnande av uppgifter 

Du kan förbjuda utlämnande av uppgifter elektroniskt i Traficoms e-tjänster eller per telefon 029 534 5100 (lna/msa), mån–fre kl. 8.00–16.15.