Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Prislista – kommunikation

Priserna gäller fr.o.m. 21.10.2022.

Priser på prestationer

Betalningsuppmaning

Betalningsuppmaning är 5,00 €.

Avgiften för betalningsuppmaning tas ut om fakturan för andra prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder än radioamatöridentifiering (anropssignal) inte betalas senast på förfallodagen. På fördröjningen vid betalningen tillämpas dessutom räntelagen med stöd av 6 § i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

Debitering av moms

Moms betalas i enlighet med mervärdesskattelagen (1501/1993). 

Uppdaterad