Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En traktor kan användas med brännolja i jord- och skogsbruk. En traktor kan användas med brännolja till exempel vid jord- och skogsbrukstransporter samt vid transporter som hänför sig till jord- och skogsbruksidkarens privata hushåll. Om traktorn inte används vid ovan nämnda transporter, ska en dagsavgift på fem euro betalas för användning av brännolja.

Uppdaterad