Båt som köpts från utlandet

Första registrering av en farkost som förts in från utlandet och används för fritidsändamål

Läs mer om försäkran om överensstämmelse

Annat att tänka på

Mer information om CE-märkning

En anvisning för mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats (Extern länk)

Anvisningar för fritidsbåtsförare finns på Tullens webbplats (Extern länk)