Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Båt som köpts från utlandet

Första registrering av en farkost som förts in från utlandet och används för fritidsändamål ska registreras inom sju dagar (7) från det att den importerats till Finland.

Läs mer om försäkran om överensstämmelse