Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Båtförares radioexamina och behörighetsbevis

Fartygets radio-operatör ska inneha ett behörighetsbevis (certifikat) som berättigar till att använda fartygets radiostation. Traficom beviljar certifikatet på basis av en godkänd behörighetsexamen. Det finns två slags certifikat.

Kusttrafikcertifikat (SRC)

Användning av maritima VHF-frekvenser förutsätter ett relevant certifikat.

OBS! MARITIMA RADIOEXAMINA ORDNAS IGEN MED VISSA BEGRÄNSNINGAR.

VIKTIGT: Anvisningar till examens deltagare

Radioexamen för kusttrafikcertifikat

Tyngdpunkten i examen för kusttrafikcertifikat (SRC-certifikat) läggs på förfaringssätt av nöd-, il- och varningstrafiken samt på frågor som gäller användningen av maritima VHF-kanaler. Examen föregås av egna studier. Därför är det skäl att sätta sig in i examensmaterialet.

Examenstillfället varar från tre till fyra timmar och har följande struktur:

  1. genomgång av de centrala punkterna (allmän kort diskussion och frågor tillåtna)
  2. skriftligt prov (tid högst 1 timme 15 minuter)
  3. genomgång av de rätta svaren (ca 10 minuter)

Ta med till examenstillfället:

  • skrivredskap (kulspetspenna och blyertspenna)
  • ett passfoto (fotot får inte vara äldre än ett år och det ska vara utan anteckningar eller tidigare stämplar)
  • fotoförsett identitetsbevis av vilket personbeteckningen framgår. Körkort duger.

Examensmaterial

Examensmaterial är publikationen Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat (pdf, 1.14 MB) (Extern länk). Tills vidare finns guiden att tillgå endast via länken ovan. 

Under examen får endast det material som examensmottagaren delar ut användas som hjälp. Materialet består av bilagorna 1, 2 och 4 i handboken. Dessutom omfattar materialet kartbilder av nödradionätet och säkerhetsradionätet jämte kanaler.

OBS! Det finns skäl att läsa handboken noggrant så att det inte tar för mycket tid att söka i det utdelade materialet ovan.

Avgifter för kusttrafikexamen och -certifikat

  • Examensavgift 45,40 € / examenstillfälle
  • Certifikatavgift 43,75 €

Examensorter och anmälan

Radioexamen för kusttrafikcertifikat ordnas på de orter som nämns nedan. Du ska anmäla dig till examen på förhand. Anmälan görs till den som är examensansvarig på orten. Traficom ger information om möjligheter att avlägga examen på andra orter.

 

Helsingfors

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Gumtäkt
tfn 0295 345 640 (vardagar 9 - 15)
Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

 

Änmalan till examina i Helsingfors per telefon 029 534 5640. Numret i tjänst på vardagarna kl. 9-15. Vid anmälan behövs deltagarens namn, telefonnummer och e-postadress samt examens datum. Registranten får bekräftelse (om det finns plats eller inte) under samtalet. 

Helsingfors

 

Examina  i 2023

Alla examina i Helsingfors ordnas på tisdagana och börjar kl. 16:00. Vänligen var på plats ca. 10 minuter tidigare!

Följande examina har svenskspråkig föreläsning och svenskspråkiga frågor:

Februari

21.2.2023

Mars

14.3.2023
21.3.2023

April

  4.4.2023
18.4.2023
25.4.2023

Examina från och med maj publiceras här senare!

=========================================

Jyväskylä

Jarno Savonen
tfn 044 599 5973
e-post: jarno.savonen(at)nic.fi

Kotka

Päivi Pasanen
tfn 040 7766551
e-post: paivi.pasanen(at)helsinki.fi

Henri Westerberg
tfn 045 613 2211
e-post: henkkawe(at)gmail.com

Mariehamn

Stephan Remmer
tfn 040 583 6730
e-post: remmer(at)homeport.ax

Uleåborg

Jarmo Pitkänen
e-post: japitkan60(at)gmail.com

Jakobstad/Karleby/Vasa

Christer Eklund
tfn 050 586 0869
e-post: c.eklund(at)hotmail.com


Björneborg/Raumo

Marko Löytökorpi
tfn 040 5853 720
e-post: radiotutkinto.rauma(at)gmail.com

Jarmo Teränen
tfn 044 9869601
e-post: malspiikk(at)gmail.com

Tammerfors

Kalle Antniemi
tfn 0400 358 511
e-post: antniemi(at)gmail.com

Åbo

Ari Virrankoski
tfn 044 051 1278
e-post: ari.virrankoski(at)gmail.com

Robert Stolpe
tfn 0400 576126
e-post: robert.stolpe(at)axxell.fi

OBS! Examen i Åbo på onsdagen den 12.4. och 10.5. kl 17:00

Plats: Sjöfartens utbildningscenter Aboa Mare, Hertig Johans parkgata 21 (Aurica Business Center)

Insamling: Framför huvudentrén kl 16:50

Anmälning: Senast samma veckas måndag med e-post: src.turku(at)gmail.com <http://gmail.com (Extern länk)>

 

Andra examina: Enligt avtal

Förfrågningar: Robert Stolpe eller Ari Virrankoski.

Saimenområdet

Kuopio/Joensuu

Markus Mättö
tfn 050 5727917
e-post: markus.matto73(at)gmail.com

S:t Michel/Nyslott/Villmanstrand

Ilkka Salminen
tfn 040 7274107
e-post: ilkka.salminen58(at)gmail.com

 

Oceantrafikcertifikat (LRC)

Användningen av maritima MF- och HF-frekvenser förutsätter oceantrafikcertifikat (s.k. LRC-certifikat) 

Radioexamen för oceantrafikcertifikat

Tyngdpunkten i examen läggs på förfaringssätt av nöd-, il- och varningstrafiken, på frågor som gäller användningen av maritima MF/HF-frekvenser samt på verksamhet med en utländsk kustradiostation.

Man ska avtala om radioexamen för oceantrafikcertifikat på förhand. 

Avgifter för oceantrafikexamen och -certifikat:

  • Examensavgift 67,30€ / examenstillfälle
  • Certifikatavgift 43,75€

Examensorter och anmälan

Helsingfors

Transport- och kommunikationsverket Traficom
tfn 0295 345 640 (vardagar 9 - 15)
Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors

Änmälan och förfrågningar: Ari Caselius, ari.caselius(at)traficom.fi (040 5100374)

Kotka

Päivi Pasanen
tfn 040 7766551
e-post: paivi.pasanen(at)helsinki.fi

Henri Westerberg
tfn 045 6132211
e-post: henkkawe@gmail.com

Mariehamn

Stephan Remmer
tfn 040 583 6730
e-post: remmer(at)homeport.ax

Raumo/Björnebort

Marko Löytökorpi
tfn 040 5853 720
e-post: radiotutkinto.rauma@gmail.com

Jarmo Teränen
tfn 044 9869601
e-post: malspiikk@gmail.com

Åbo

Ari Virrankoski
tfn 044 051 1278
e-post: ari.virrankoski(at)gmail.com

Traficom ger information om andra orter.

Examensmaterial

Kursmaterial är publikationen Handbok i radiotrafik för radiooperatör med oceantrafikcertifikat. Förfrågningar: Ari Caselius, tfn 0295 390 437.