Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

När uppgiften i registret om fordonets användning ändras måste en registeranmälan göras om detta. I egenskap av fordonets ägare eller innehavare kan du göra anmälan vid ett besiktningsställe som utför registreringar eller vid ditt försäkringsbolag med registreringsbevisets del II. Om du kan identifieras som den ägare eller innehavare som antecknats i fordonsregistret behöver du inte del II.

Mer information fås från besiktningsställena.

Vilka är alternativen för fordonets användning?

Fordonet kan vara registrerat för:

 • Privat bruk
  • om fordonet är i vanligt privat bruk
 • Tillståndspliktig användning
  • om ett motordrivet fordon ens delvis används för persontransport med taxitrafik- eller persontrafiktillstånd eller för att bedriva taxitrafik med godstrafiktillstånd
  • kom ihåg att ett fordon som används i tillståndspliktig trafik ska besiktas oftare än ett fordon i privat bruk
 • Tillståndspliktig godstrafik
  • om ett motordrivet fordon används med godstrafiktillstånd eller för yrkesmässig godstransport
 • Skolfordon
  • om fordonet används för körundervisning med tillstånd att driva bilskola (fordon som privatpersoner använder med undervisningstillstånd är privat bruk)
  • i situationer där ett skolfordon delvis används för persontransport i taxitrafik kan fordonet vara registrerat för tillståndspliktig användning hela tiden
 • Uthyrning utan förare
  • om fordonet hyrs ut
 • Försäljningslager (grupptrafikförsäkring)
  • om fordonet finns i en bilaffärs försäljningslager (fordonet måste ha en grupptrafikförsäkring)
Uppdaterad