Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Man ska betala bränsleavgift för en traktor som använder till exempel brännolja, flytgas eller naturgas i en bränsleavgiftsbelagd uppgift. Dagsavgiften måste betalas före den bränsleavgiftspliktiga körningen.

Du kan betala bränsleavgiften som en s.k. dagsavgift för en registrerad traktor och trafiktraktor. Du kan inte betala dagsavgift för en traktor som är utrustad med hydraulisk ramstyrning och som bär en last eller för ett motorredskap.

SÅ HÄR BETALAR DU DAGSAVGIFTEN

  • Traficoms kontonummer FI27 8129 9710 0118 26 eller FI21 1804 3000 0153 13 
  • Ange traktorns registreringsnummer och antalet dagar som den använts i meddelandefältet
  • Beloppet är fem euro per dag (du kan betala för flera dagar på en gång)

Ha med dig ett intyg över betalningstransaktionen när du kör, då det ska kunna uppvisas för polisen eller tullmyndigheten. 

När du betalar dagsavgiften på förhand räcker det som anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle har inletts. Därför behöver du inte göra någon särskild anmälan till Traficom. 

Uppdaterad