Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skattskyldighet för fordon och skatteperiod

Skattskyldighet

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller som innehavare är skattskyldig. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det i första hand innehavaren som är skattskyldig. Skattskyldigheten kan också fastställas baserat på en överlåtelseanmälan i registret.

 

Överföring av skattskyldighet

Skattskyldigheten kan överföras från den första innehavaren av bilen till den första ägaren. Bilens ägare ansöker skriftligen om överföring och överföringen träder i kraft tidigast i början av nästa skatteperiod.

 

Det mest praktiska sättet att överföra skattskyldigheten är i e-tjänsten.

Skatteperiod

Skatteperioden för en bil är 12 månader och den nya perioden börjar alltid automatiskt när den föregående upphör.  Skatteperioden upphör när bilden säljs vidare eller ställs av eller avregistreras permanent. Den nya skatteperioden börjar på motsvarande sätt till exempel när bilen registreras eller ställs på.

Du betalar fordonsskatt för den tid som du är ägare eller innehavare av fordonet. Observera att en fordonsskatt på minst tio euro alltid uppbärs även för korta skatteperioder.

Vid till exempel en bilaffär ansvarar säljaren fortfarande för försäljningsdagens fordonsskatt och köparen för påföljande dagars skatt.  Om det är fråga om ett fordon som registreras för första gången eller nyregistreras, ansvarar köparen för skatten registreringsdagen.

 

Betala inte skatt med säljarens debetsedel

Betala inte skatt med säljarens debetsedel när du köper en begagnad bil.  När du registrerar bilen i ditt namn får du en ny debetsedel. Kontrollera fordonets skatteuppgifter innan du köper det. Förfallna fordonsskatter medför att fordonet beläggs med användningsförbud.

Uppdaterad