Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vapen och patroner får transporteras som lastrumsbagage. Transport av vapen och patroner förutsätter dessutom flygbolagets samtycke, så du ska göra en anmälan om transport av dem till flygbolaget redan när du bokar resan eller senast vid incheckningen. Flygbolaget kan också ha egna regler som avviker från dessa instruktioner eller det kan vara helt förbjudet att transportera vapen och patroner. Kontrollera transportvillkoren hos ditt flygbolag i god tid före resan.

Vapnet ska vara oladdat och detta ska bekräftas till flygbolaget senast vid incheckningen. Vapnet ska vara packat i en separat robust förpackning, t.ex. i en vapenväska. Ett litet sportvapen kan alternativt packas i en vanlig resväska tillsammans med det övriga resgodset, men även då ska man göra en anmälan till flygbolaget senast vid incheckningen.

Patroner ska i regel inte packas i samma resväska som vapnet. Om passageraren dock endast har en resväska som ska transporteras som lastrumsbagage, kan patronerna undantagsvis packas i samma resväska som vapnet. Även om man endast transporterar patroner ska också detta anmälas till flygbolaget senast vid incheckningen.

Passageraren får transportera högst 5 kg patroner tillhörande klass 1.4S (UN 0012 eller 0014). Patronerna ska vara avsedda för eget bruk och transporteras endast i passagerarens eget bagage. Omladdade, oklassificerade patroner och patroner innehållande explosions- eller brandkulor får inte alls transporteras.

Patronerna ska packas i en robust förpackning så att de inte kan lossnas under transporten. Ett patronbälte som inte innehåller något separat skydd eller lock som förhindrar att enskilda patroner lossnar eller enbart vapnets magasin är inte acceptabla transportförpackningar. Patronernas ursprungliga försäljningsförpackningar, som oftast är tunna pappkartonger, kan inte betraktas som robusta förpackningar, utan de ska förstärkas t.ex. genom att fästa tejp runtom dem, dock gärna så att etiketten är synlig. Patronerna får inte packas löst i kartongen så att de kan röra sig i kartongen, även om varje patron särskilt är inlindad i t.ex. papper. Särskilda tätt tillslutna patronaskar som är avsedda för förvaring av patroner och där patronerna hålls avskilda från varandra är tillräckligt robusta förpackningar.

Det är helt förbjudet att transportera elchockvapen (t.ex. Taser) som innehåller farligt gods såsom explosiva ämnen, komprimerad gas eller litiumbatterier.

Vapen- och patronväskorna överlämnas till passageraren personligen mot bagagekupong på destinationsflygplatsen.

Uppdaterad