Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Undersökningar som utförs av flygläkare

  • Piloter, flygledare och AFIS-personal behöver ett giltigt medicinskt intyg (Medical Certificate) för att kunna använda sina certifikaträttigheter.
  • En kabinbesättningsmedlem behöver en giltig medicinsk rapport för kabinbesättning (Cabin Crew Medical Attestation) som gäller medicinsk lämplighet för att kunna arbeta som kabinbesättningsmedlem.

Intyg och rapporter beviljas i regel av flygläkare. I undantagsfall fattas beslutet av Traficom.

Intygen är avgiftsbelagda. Förutom undersökningsavgiften som tas ut av flygläkaren tar Traficom ut en myndighetsavgift i samband med varje ansökan om inte ansökan återkallas och undersökningen avbryts.

https://www.traficom.fi/sv/traficom/priser-och-avgifter (Extern länk)

Medicinska intyg som nuförtiden beviljas i Finland är giltiga överallt i världen (exklusive intyg i klass LAPL som endast är giltiga i EU:s och EASA:s medlemsstater).

Kontaktuppgifter till flygläkarna och flygmedicinska centrumen

Uppdaterad