Förnyande av behörighetsbrev och certifikat

De internationella behörighetsbreven för däcks- och maskinbefäl är giltiga i 5 år. Också största delen av certifikaten över specialbehörigheterna har en lika lång giltighetstid. Behörighetsbrev för manskap är giltiga tills vidare. Det finns olika alternativ för förnyande av behörighetsbreven och certifikaten.