Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

De internationella behörighetsbreven för däcks- och maskinbefäl enligt STCW är giltiga i fem år. Också största delen av certifikaten över specialbehörigheter är giltiga i fem år. Behörighetsbrev för manskap är giltiga tills vidare. Det finns olika alternativ för förnyande av behörighetsbreven och certifikaten över specialbehörigheter beroende på behörighetsbrev/certifikat över specialbehörighet.

Den utbildning som förutsätts för att utfärda behörighetsbrev och specialbehörigheter måste ha givits av en utbildningsanordnare inom sjöfarten som är godkänd i Finland. Dessa godkända utbildningsanordnare finns som regel i Finland. På basis av utbildning som inte genomförs i Finland, ska behörighetsbrevet eller specialbehörigheten sökas hos det håll som godkänt utbildningen, vanligtvis sjöfartsmyndigheterna i det landet.

Uppdaterad