Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Förnyande av behörighetsbrev och certifikat

De internationella behörighetsbreven för däcks- och maskinbefäl är giltiga i 5 år. Också största delen av certifikaten över specialbehörigheterna har en lika lång giltighetstid. Behörighetsbrev för manskap är giltiga tills vidare. Det finns olika alternativ för förnyande av behörighetsbreven och certifikaten.

Den utbildning som förutsätts för att utfärda behörighetsbrev och specialbehörigheter måste vara givits av en utbildningsanordnare inom sjöfarten som är godkänd i Finland. Dessa godkända utbildningsanordnare finns som regel i Finland. På basis av utbildning som inte genomförs i Finland, ska behörighetsbrevet eller specialbehörigheten sökas hos det håll som godkänt utbildningen, vanligtvis sjöfartsmyndigheterna i det landet.