Kvalitetspolicy för prestation som flaggstat

Flaggstatsdirektivet (2009/21/EG) förutsätter att förvaltningen har ett certifierat kvalitetsledningssystem för de operativa delarna av förvaltningens flaggstatsrelaterade verksamhet inom sjöfarten. För detta syfte har kompetensområdet Transportsystemtjänster vid Traficom skapat ett kvalitetssystem.

Vår utgångspunkt är sjöfartens funktion och säkerhet samt kundens behov och förväntningar vars uppfyllande är en förutsättning för en framgångsrik prestation som flaggstat (maritime safety and security).

Vår verksamhet baserar sig på en kompetent, tillräcklig och motiverad personal (competence and resources).

Vi följer våra anvisningar och värden i vår verksamhet (integrity)

Vi förbinder oss till kontinuerlig utveckling av flaggstatsverksamhetens kvalitet genom att mäta och analysera kvaliteten på vår verksamhet (quality assurance)

Vi blickar framåt och förbereder oss för att världen omkring oss förändras (proactivity)

Helsingfors  2.11.2021

Jarkko Saarimäki
överdirektör, Transportsystemtjänster