Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

N2000-sjökort publiceringssituationen

På den här sidan ser du tidsplanen för den planerade och genomförda reformen

En kartindextjänst som beskriver publiceringssituationen för N2000-sjökort öppnas i slutet av året 2021. Härifrån (Extern länk) kommer du till den befintliga publiceringskatalogen Sjökort.