Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Principerna för tillämpning av farledsdjup förnyas. Traficom har publicerat den nya anvisningen "Principerna för tillämpning av farledsdjup i Finland", som ersätter den tidigare anvisningen från 2011, "Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet (4955/1021/2011)".  Den nya anvisningen beaktar förutom gällande referensnivåer,  även den nya referensnivån N2000. Den nya anvisningen träder i kraft den 15.11.2021 i hela landet, och skall tillämpas oberoende av sjökortets referensnivå.

I den nya anvisningen ersätts begreppet Leddjupgående med begreppet Dimensionerat djupgående. Med dimensionerat djupgående avses det planerade djupgåendet som det dimensionerande fartyget i normala förhållanden kan använda på farleden, men som man kan avvika från om omständigheterna tillåter. Anvisningen beskriver hur farledsuppgifter redovisas i de nya N2000- sjökorten. Dimensionerat djupgående kommer inte längre att redovisas i N2000-sjökort för handelssjöfartens farleder (klass 1 och 2). För dessa farleder redovisas i fortsättningen ramat djup i sjökortet. Övriga farledsdata, inklusive dimensionerat djupgående, redovisas i fortsättningen i en separat nautisk publikation, utgiven av Traficom. Även leddjupgåenden som redovisas i befintliga sjökort, refererade till medelvattenytan (MSL), skall tolkas som dimensionerade djupgåenden enligt den nya anvisningen. I de elektroniska sjökorten ändras även redovisning av farledsuppgifter.

I den nya anvisningen preciseras ansvar i anknytning till användningen av farleder, speciellt ansvar som anknyter till dimensionerat djupgående. Utgångspunkten är att man, både på insjöarna och vid kusten, beaktar skillnaden mellan det faktiska vattenståndet som råder vid navigationstidpunkten som en ökning eller minskning av det angivna ramade djupet och dimensionerade djupgåendet i farleden. Farledshållaren ansvarar för det  ramade djupet, och farledens användare för använt djupgående.

Uppdaterad