Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Behörighetsbrev kallas det certifikat som styrker den egentliga yrkeskompetensen, såsom sjökaptensbrevet eller behörighetsbrevet för fartygskock. Behörighetsbreven inom sjöfarten är indelade avdelningsvis i behörighetsbrev för däcksbefäl, maskinbefäl, manskap och ekonomiavdelning. Nedan uppräknas alla behörighetsbrev som utfärdas i Finland.

Ändringar till behörighetskraven

Det har gjorts ändringar till statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet gällande bl.a. den handledda praktiken som ingår i vaktstyrmansbrevet. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020.

Förutom behörighetsbrev finns det certifikat över specialbehörigheter som visar att man till exempel genomgått nödsituationsutbildning.

Läs också om förnyandet av behörighetsbrev eller certifikat.

Den utbildning som förutsätts för att utfärda behörighetsbrev och specialbehörigheter måste vara givits av en utbildningsanordnare inom sjöfarten som är godkänd i Finland. Dessa godkända utbildningsanordnare finns som regel i Finland. På basis av utbildning som inte genomförs i Finland, ska behörighetsbrevet eller specialbehörigheten sökas hos det håll som godkänt utbildningen, vanligtvis sjöfartsmyndigheterna i det landet.

Behörighetsbrev för däcksbefäl

Behörighetsbrev för maskinbefäl

Behörighetsbrev för manskap

Behörighetsbrev för manskap är giltiga tills vidare.

Behörighetsbrev för ekonomiavdelningen

Behörighetsbrev för ekonomiavdelningen är giltiga tills vidare.

Våra tjänster:

Förfrågningar

E-post
sjomansenheten (at) traficom.fi

Telefonjouren
029 534 5133
Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11
I juli 2024: Tisdagar och torsdagar kl 9-11

Uppdaterad