Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfartsbehörigheter

Behörighetsbrev kallas det certifikat som styrker den egentliga yrkeskompetensen, såsom sjökaptensbrevet eller behörighetsbrevet för fartygskock. Behörighetsbreven inom sjöfarten är indelade avdelningsvis i behörighetsbrev för däcksbefäl, maskinbefäl, manskap och ekonomiavdelning. Nedan uppräknas alla behörighetsbrev som utfärdas i Finland.

Förutom behörighetsbrev finns det certifikat över specialbehörigheter som visar att man till exempel genomgått nödsituationsutbildning. Läs också om förnyandet av behörighetsbrev eller certifikat.

Behörighetsbrev för däcksbefäl

Behörighetsbrev för maskinbefäl

Behörighetsbrev för manskap

Behörighetsbrev för manskap är giltiga tills vidare.

Behörighetsbrev för ekonomiavdelningen

Behörighetsbrev för ekonomiavdelningen är giltiga tills vidare.

Våra tjänster:

Förfrågningar

E-post
sjomansenheten (at) traficom.fi

Telefonjouren
029 534 5133
(vardagar 9–11)