Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Specialbehörigheter inom sjöfart

Certifikat över specialbehörighet kallas det certifikat varmed man intygar att man till exempel genomgått nödsituationsutbildningen eller utbildningen för personal på tankfartyg. Specialbehörigheterna som gäller olika slags nödsituationsutbildningar införs i ett kombinerat certifikat över specialbehörigheter, de övriga specialbehörigheterna, såsom specialbehörigheterna för personal på tankfartyg, beviljas som separata certifikat.

De certifikat som styrker den egentliga yrkeskompetensen kallas för behörighetsbrev . Sådana är till exempel sjökaptensbrevet och behörighetsbrevet för fartygskock.  Läs också om förnyandet av behörighetsbrev och certifikat.

Ändringar till kraven om specialbehörigheter

Det har gjorts ändringar till statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet gällande bl.a. IGF-specialbehörigheter. I fortsättningen godkänns också sjötjänst på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020.

Kombinerad certifikat över specialbehörigheter

Specialbehörigheter för personal på tankfartyg

Specialbehörigheter för personal på IGF-fartyg

Specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

Övriga specialbehörigheter

Våra tjänster:

Förfrågningar

E-post
sjomansenheten (at) traficom.fi

Telefonjouren
029 534 5133
(vardagar 9–11)