Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begäran om omprövning av järnvägsläkarens eller järnvägspsykologens beslut

Om du är missnöjd med järnvägsläkarens eller järnvägspsykologens utlåtande kan du begära omprövning av det hos Traficom. Begäran om omprövning ska lämnas in inom 30 dagar från det att du har fått del av beslutet.