Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vill du bli bannätsförvaltare?

Gör så här

1: Ansök om ett säkerhetstillstånd eller gör en anmälan

Som bannätsförvaltare kan du ansöka om ett säkerhetstillstånd.

Det räcker med en anmälan om du är förvaltare av privata spåranläggningar. 

2: Ansök om ett tillstånd för ibruktagande av bannät om det är fråga om ett nytt bannät

Om det är fråga om ett nytt bannät som ska byggas, ska du ansöka om ett tillstånd för ibruktagande hos Traficom.

3: Ingå ett avtal mellan bannätsförvaltare

Ingå ett avtal mellan bannätsförvaltare med Trafikledsverket eller bannätsförvaltare. När man till exempel ansluter sig till statens bannät avtalar man om trafik mellan bannäten, trafikstyrning, bannätens gränspunkt, innehav och underhåll samt samarbetet mellan bannätsförvaltarna.

För att ingå ett avtal ska förvaltaren av privata spåranläggningar skicka en fritt formulerad förfrågan till Trafikledsverket, adress: kirjaamo(at)vayla.fi.