Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hur brexit påverkar luftfartsaktörer

Flygbolag från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som flyger till Finland

Från och med 1.1.2021 skall flygbolag från Storbritannien som  flyger till Finland ha ett TCO-godkännande beviljat av EASA.

För regelbunden och icke-regelbunden trafik mellan Storbritannien och Finland skall flygbolaget skicka försäkringsintyg och trafikprogram till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

För övrig icke-regelbunden trafik krävs tillstånd beviljat av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Sökanden skall skicka försäkrigsintyg med ansökan.

Luftfartscertifikat och flygutbildning

Ur luftfartscertifikatens och flygutbildningens perspektiv är Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021 ett så kallat tredjeland, dvs. ömsesidigt godkännande mellan EASA-länder tillämpas inte längre på certifikat, utbildningstillstånd eller simulatorgodkännanden som UK CAA utfärdat.

Uppdaterad