Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flygbolag från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som flyger till Finland

Från och med 1.1.2021 skall flygbolag från Storbritannien som  flyger till Finland ha ett TCO-godkännande beviljat av EASA.

För regelbunden och icke-regelbunden trafik mellan Storbritannien och Finland skall flygbolaget skicka försäkringsintyg och trafikprogram till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

För övrig icke-regelbunden trafik krävs tillstånd beviljat av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Sökanden skall skicka försäkrigsintyg med ansökan.

Luftfartscertifikat och flygutbildning

Ur luftfartscertifikatens och flygutbildningens perspektiv är Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021 ett så kallat tredjeland, dvs. ömsesidigt godkännande mellan EASA-länder tillämpas inte längre på certifikat, utbildningstillstånd eller simulatorgodkännanden som UK CAA utfärdat.

Uppdaterad